Rodzaje oraz sposób stosowania kalkulatora wagi

Kalkulator wagi nazywany jest również kalkulatorem BMI i stosowany jest do określania, czy waga w stosunku do wzrostu znajduje się w granicach normy.

Czym jest kalkulator wagi?

Kalkulator wagi jest najprostszym i najszybszym sposobem sprawdzenia przybliżonego poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie oraz określenia, czy waga ciała znajduje się w granicach normy. BMI, czyli Body Mass Index (wskaźnik masy ciała), został opracowany przez belgijskiego statystyka Adolfa Queteleta w 1832 roku. Mimo iż metoda ta została powstała lata temu, nadal jest wykorzystywana przez wielu lekarzy, zwłaszcza dietetyków, oraz uznawana jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Kalkulator jest narzędziem, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie, czy dieta oraz styl życia są prawidłowe, czy też wymagają zmian. BMI obliczane jest na podstawie nieskomplikowanego wzoru matematycznego (algorytmu), który bierze pod uwagę takie parametry jak: wagę w kilogramach oraz wzrost podany w metrach. Pierwotnie kalkulator wagi stosowany był jedynie u osób dorosłych. Z czasem naniesiono wartości BMI na siatki centylowe, dzięki czemu można korzystać z tej metody również w odniesieniu do dzieci oraz młodzieży. Narzędzie to wykorzystuje się również w profilaktyce nadwagi, otyłości oraz powikłań zdrowotnych z nich wynikających.

Wzór matematyczny kalkulatora wagi

BMI obliczany jest w następujący sposób: masa w kilogramach dzielona jest przez kwadrat wzrostu podany w metrach. Ważnymi parametrami są również płeć i wiek, jednak nie są one uwzględniane we wzorze.

Fizjologia organizmu kobiety i mężczyzny różni się od siebie pod pewnymi względami. Około 50. roku życia (w okresie zarówno okołomenopauzalnym, jak i po menopauzie) kobiety zwiększają swoją masę tłuszczową, gdyż jest to wówczas dla nich jedyne źródło estrogenów, które nie są – jak dotychczas – produkowane przez wygasłe jajniki.

Klasyfikacja BMI dla osób dorosłych wygląda następująco:

 

  • <18,5 – zbyt niska masa ciała, niedowaga;

 

  • 18,5

 

  • >25 – zbyt wysoka masa ciała, nadwaga, otyłość;

 

  • >35 – nadwaga II stopnia;

 

  • >40 – otyłość olbrzymia.

 

Kalkulator wagi a masa kostna i mięśniowa

 

Dwie osoby o tej samej masie i takim samym wzroście mogą w znaczący sposób różnić się pod względem budowy sylwetki ciała. Masy: mięśniowa oraz kostna są cięższe niż tłuszczowa. Niestety, nie są one brane pod uwagę w kalkulatorze wagi. Z tego powodu niekiedy zdarza się, że osoby wysportowane i umięśnione zostają zaklasyfikowane do grupy z nadwagą lub otyłością. Ludzie również różnią się od siebie pod względem stopnia mineralizacji kości, a ich waga nigdy nie jest taka sama. Dlatego wskaźnik BMI nie zawsze dokładnie odzwierciedla kondycję organizmu. Każdy wynik powinien być traktowany indywidualnie.

Specjaliści ds. copywritingu
Kreowanie treści jest dla nas pracą, pasją i sposobem życia, którym dzielimy się z czytelnikami. Tworzymy teksty dostosowane do każdej tematyki – unikalne, angażujące, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników i prowokujące do dyskusji.
Redakcja

Redakcja

Specjaliści ds. copywritingu Kreowanie treści jest dla nas pracą, pasją i sposobem życia, którym dzielimy się z czytelnikami. Tworzymy teksty dostosowane do każdej tematyki – unikalne, angażujące, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników i prowokujące do dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.